Algemene voorwaarden:

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

Betaling

Bij shoots binnen de regio vraag ik geen aanbetaling, buiten een straal van 15 km van Heerlen is er wel een aanbetaling van €50,-.


Na afloop van de shoot ontvangt de klant een factuur, deze factuur dient de klant na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is (normaal gesproken 2-3 weken van de shoot). Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.


Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotograaf met de klant gecommuniceerd.

Klachten

Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotograaf. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotograaf. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

Bewerking

Er worden geen onbewerkte (foto’s in RAW formaat) originele foto’s geleverd.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotograaf door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Overige redenen voor annuleren in overleg en uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de shoot.

Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotograaf gebruikt te worden. Liefst met foto met klein watermerk. Foto's worden altijd dubbel aangeleverd. In HR formaat zonder watermerk en in kleiner formaat mét watermerk.

Overmacht

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotograaf niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotograaf kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden. Indien er sprake is van overmacht aan de kant van de klant, wordt dit in onderling overleg besloten.